NIPV Innovatiepodcast

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

In de NIPV Innovatiepodcast belichten we innovatie in het veiligheidsdomein en praten we over de kansen, dilemma's en bedreigingen van deze nieuwe ontwikkelingen. Het NIPV is hét publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Wij verbinden en ondersteunen veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners. In seizoen 1 werd er gericht op actuele innovaties in de Veiligheidsregio's. Vanaf seizoen 2 ligt de focus op oplossingen voor uitdagingen in crisis- en brandweerzorg die op de langere termijn gaan ontstaan aan de hand van de vijf thema's van het NIPV.

More ways to listen