Η τύφλωση με τη Σμύρνη

Monday 27 December 2021
00:00
00:00

Τον Μάιο του 1919 παρουσιάστηκε μοναδική ευκαιρία για κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό, με κοινή απόφαση Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και ΗΠΑ. Ο Βενιζέλος μπορούσε να υπολογίζει ότι η Ελλάδα δεν θα αντιμετώπιζε ποτέ μόνη της τους Τούρκους, αλλά η προσήλωση στη Σμύρνη υπήρξε εξαρχής άστοχη, από στρατιωτική, αλλά και από οικονομική άποψη. Αν νέα κρατικά σύνορα την είχαν αποκόψει από τη μικρασιατική ενδοχώρα της, θα είχε αναπόφευκτα παρακμάσει.

More ways to listen