Συζήτηση: Αναγνώστες & αναγνώσεις – ποιος διαβάζει, ποιος όχι και γιατί, στην Ελλάδα σήμερα

Friday 30 December 2022
00:00
00:00

Με αφορμή τη σημαντική Έρευνα για την ανάγνωση και τους αναγνώστες στη χώρα μας που έγινε πρόσφατα υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο Κώστας Κατσουλάρης συζητάει μαζί του για τα ερεθιστικά ευρήματα που έφερε στο φως: Γιατί το ένα τρίτο των Ελλήνων δεν διαβάζει καθόλου; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του αποκλεισμού; Πώς οι ανισότητες στην πρόσβαση στην ανάγνωση μεταφράζονται σε κοινωνικές και οικονομικές; Λίγο πριν γυρίσει ο χρόνος, μια συζήτηση που μας προκαλεί να σκεφτούμε αυτούς που αφήνουμε πίσω.

More ways to listen