ಏನಿದು scamidy ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Scam + Comedy = Scamidy! ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ scam scam scam!! ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಡ್ scam ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಸ್ತಕ scam ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ scam ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಇದ್ಯಾವುದ್ರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆಕೆಡ್ಸಕೊಳ್ಳದೆ 'ಈ ಸಲ ಮದುವೆ ನಂದೆ' ಅಂತ ಖುಷಿಲ್ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಸುಂದ್ರನ್ನೂ ಯಾರೋ scam ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ!! ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ! A fun comedy series around scamming Single Sundra. Starring Vikas as Single Sundra, Arun as Mark Anthony, Sushmitha as Mini, Mahesh as Pump Paapanna. Programmed by Chethan Narayanaswamy. For more, visit || podcast.prathidhwani.com ||

More ways to listen