Σπύρος Χρυσικόπουλος, μια ζωή σε βαθιά νερά

Tuesday 28 April 2020
00:00
00:00

Από παιδί στην πισίνα, έφηβος σε αγώνες ανοιχτής θάλασσας και σήμερα σε μεγάλης πρόκλησης εγχειρήματα.

More ways to listen