لرن پاد | Learn Pod

Amir Hossein Sedaghat

در لرن پاد از آکادمی امیرحسین صداقت موضوعات مختلف مرتبط با تکنولوژی، برنامه نویسی و دیجیتال مارکتینگ رو بررسی می کنیم. محوریتمون بیشتر روی بحث آموزش خواهد بود اما راجب ابعاد مختلف دیگه ای هم صحبت می کنیم. مُخلص. امیرحسین صداقت

More ways to listen