Το τραύμα του ξεπεσμού

Sunday 17 April 2022
00:00
00:00

Οι περισσότεροι πρόσφυγες βίωσαν μία βίαιη διαδικασία κοινωνικού υποβιβασμού. Αγρότες βρέθηκαν σε αστικές παραγκουπόλεις, ενώ αστοί βρέθηκαν στην ύπαιθρο. Ως ξεπεσμός βιώθηκε και η απώλεια της περιουσίας, η μετάβαση από μη χειρωνακτική σε χειρωνακτική εργασία, από θέση αφεντικού σε θέση εργάτη, η ανάγκη να βρουν οι γυναίκες εξωτερική εργασία. Γλωσσικές και άλλες ιδιαιτερότητες δημιούργησαν χάσμα «εθνοτικό» (ethnic) με τους γηγενείς, που διευρύνθηκε και συντηρήθηκε από την οικιστική απομόνωση των προσφύγων.

More ways to listen