Valmentajan Äänellä -podcastin avulla haluamme nostaa esiin valmennuksen vuorovaikutuksen moninaisuuden ja pureutua vuorovaikutuksen eri osioihin yksi kerrallaan. Tavoitteenamme on lisätä valmentajien osaamista ja tietoisuutta vuorovaikutuksen merkityksestä valmentajan kohdatessa urheilijan, heidän taustajoukkonsa sekä toisia valmentajia ja toimijoita omassa arjessaan.

More ways to listen