Lääkkeet ja ympäristö

Sudden

Lääkkeet ja ympäristö -podcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Miten lääkkeiden ympäristökuormaa voisi hillitä? Millaisia lupaavia ratkaisuja on jo tunnistettu? Podcast-sarja on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Sudden-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on etsiä tapoja hillitä lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvää haitallista ympäristövaikutusta ja synnyttää näin kestävää kasvua Suomeen. Tervetuloa mukaan!

More ways to listen