پادکست یو ایکس رایتینگ UX Writing | خانه تجربه‌نویسی

UX Writing Home

مجلۀ یوایکس رایتینگ (ux writing mag) محصولی از خانه تجربه‌نویسی‌ست. کانال پادکست خانه تجربه‌نویسی نسخۀ صوتی مقالاتی‌ست که در زمینۀ یو ایکس رایتینگ و نویسندگی تجربه کاربر در این مجله منتشر می‌شود. همچنین می‌توانید در پادکست ما، گفتگوهایی مرتبط با تجربه کاربری را بشنوید. خانۀ تجربه‌نویسی از یک تیم تجربه‌نویس (UX Writer) تشکیل شده که به یوایکس رایتینگ محصولات فیزیکی و دیجیتال مشغولند.

More ways to listen