مطربکده Motrebkadeh

Amir Tangestani

🎤 🗣️ 📢 🎛️ 🎧 🎵 به مطربکده خوش اومدید گپ‌ و گفتی پیرامون آثار و آرتیست‌ های موسیقی جریان فرعی و مستقل ایرانی 📸 Instagram: @motrebkadeh

More ways to listen