Vijf dagen, vijf gesprekken, vijf thema’s. Tijdens de Week van de Belgische muziek van 8 tot en met 12 februari buigden we ons over de toekomst van de Belgische muzieksector. VI.BE, Het Depot, OLT Rivierenhof en Trix stelden een programma samen om jou te inspireren, en ons samen tot nieuwe inzichten te brengen.

More ways to listen