Caffé epercento - dane, účtovníctvo a mzdy v praxi

epercento

Zámer: priblížiť poslucháčom zákony jednoduchšou rečou, vysvetliť ich obsah a v rámci rozhovoru s odborníkmi poukázať na reálnu prax a povinnosti z nich vyplývajúce. Cieľová skupina: daňoví poradcovia, audítori, špecialisti v mzdovej oblasti, ale aj bežní malí a strední podnikatelia. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk

More ways to listen