Η παράδοση οδηγεί, η επιστήμη ακολουθεί

Thursday 21 April 2022
00:00
00:00

Με αφορμή το Πάσχα και την παράδοση της νηστείας, η Ερατώ και ο καθηγητής συζητούν για τις παραδόσεις και πώς αυτές φαίνεται να μεταφέρουν γνώση που η επιστήμη έχει αποκτήσει μόλις τα τελευταία χρόνια. Από την βιολογική αξία της νηστείας, που ήταν κάτι δεδομένο για τον άνθρωπο 5000 χρόνια πριν, στην απαγόρευση του γάμου μεταξύ συγγενικών προσώπων, βλέπουμε ότι οι παραδόσεις και οι νόμοι μας έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύουν την υγεία και την μακροβιότητα του είδους.

More ways to listen