O podcast do CCG

Consello da Cultura Galega

Neste perfil podes escoitar os diferentes proxectos de podcast producidos polo Consello da Cultura Galega. O noso primeiro proxecto foi A Lindona de Galicia (2021), unha adaptación sonora dunha obra de teatro do Século de Ouro en galego e castelán. O novo proxecto é A Camisa, a emblemática obra teatral de Lauro Olmo, estreada en Bos Aires en galego en 1960 e na súa lingua orixinal, o castelán, en Madrid en 1962.

More ways to listen