Vladimir Ekart - Život a všechna ostatní dobrodružství

Vladimír Ekart

Podcast s Vladimírem Ekartem na zajímavé otázky spojené s budováním života - jak často pro sebe říkám "Kterej fakt žeru!"

More ways to listen