Υπήρχε εναλλακτική πολιτική για τη σωτηρία του Ελληνισμού της Τουρκίας;

Monday 13 December 2021
00:00
00:00

Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου ισχυρίζονταν ότι, αν η Ελλάδα έμπαινε στον πόλεμο ως σύμμαχος της Αντάντ και εχθρός της Τουρκίας, θα προκαλούσε αμέσως τον αφανισμό των εκεί Ελλήνων. Βαυκαλίζονταν με τις υποσχέσεις της Γερμανίας ότι θα τους προστάτευε, όσο η Ελλάδα έμενε ουδέτερη. Ωστόσο, οι διωγμοί των Ελλήνων κλιμακώθηκαν το 1916. Η πλειονότητα των προσφύγων από την Τουρκία εύλογα ταυτιζόταν με τον Βενιζέλο, που υποσχόταν να πετύχει την επιστροφή τους.

More ways to listen