Η Σοφία Ρομπόλη, η νοηματική γλώσσα και η ζωή της με τους κωφούς

Wednesday 7 December 2022
00:00
00:00

Την Σοφία Ρομπόλη την έχουμε δει όλοι να διερμηνεύει με τη νοηματική γλώσσα το δελτίο ειδήσεων. Για δεκαετίες αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας για τους κωφούς, όχι μόνο τηλεοπτικά αλλά και στη δύσκολη καθημερινότητά τους: από τα μαιευτήρια, τα νοσοκομεία και τα δικαστήρια μέχρι τα θέατρα και την ψυχαγωγία τους. Μιλάει στην Ιωάννα Παλιοσπύρου για τις ιδιαιτερότητες της κοινότητας των μη ακουόντων, για τις συγκινήσεις και τις χαρές που έχει ζήσει μαζί τους και για τα βήματα που πρέπει να γίνουν γι΄αυτή την «αόρατη αναπηρία».

More ways to listen