ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี

Mowakee Forest

นำนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนา ธรรมบรรยาย ปุจฉา วิสัชนาโดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี

More ways to listen