Short'n'raw razmišljanja pitanjima koja nam postavljaju nove paradigme. Kratki podcast, široki okvir za vaše vlastite misli. Priča vam Dijana Novak Krešić

More ways to listen