Απλή άσκηση ενσυνειδητότητας για το άγχος

Sunday 6 August 2023
00:00
00:00

Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή την απλή άσκηση ενσυνειδητότητας για το άγχος, με σκοπό την καταπολέμηση των υπερβολικών σκέψεων, τη βελτίωση της εστίασης και της μνήμης σας και την ενίσχυση της ικανοποίησης από τη ζωή. Παρατηρείστε τη μετάβασή σας από αυτή την άσκηση πίσω στην καθημερινότητά σας και την επίδραση που έχει η ενσυνείδητη πρακτική σε αυτή. Επιστρέψτε σε αυτήν την άσκηση κάθε φορά που αντιμετωπίζετε ενοχλητικές σκέψεις ή ανησυχίες.

More ways to listen