Οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920

Monday 10 January 2022
00:00
00:00

Ο Βενιζέλος ήταν βέβαιος ότι θα κέρδιζε τις εκλογές που έγιναν την 1η Νοεμβρίου 1920. Δεν μπορούσε άλλωστε να τις καθυστερήσει άλλο, αφού παρουσίασε τη Συνθήκη των Σεβρών σαν οριστική τάχα συνθήκη ειρήνης με την Τουρκία. Ωστόσο, ο απροσδόκητος θάνατος του βασιλέα Αλεξάνδρου μετέτρεψε τις εκλογές σε άτυπο δημοψήφισμα υπέρ της επιστροφής του Κωνσταντίνου, εξασφαλίζοντας σαρωτική νίκη στους Αντιβενιζελικούς, χάρη στην πλειοψηφία της Παλαιάς Ελλάδας και των αλλοεθνών της Μακεδονίας.

More ways to listen