Σταύρος Δήμας: Ο θεμελιωτής του «Green Deal»

Wednesday 31 March 2021
00:00
00:00

Οι πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής ιστορίας της χώρας μας αφηγούνται στον Απόστολο Μαγγηριάδη γνωστές και άγνωστες πτυχές αυτής της διαδρομής, εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μεταμόρφωσε την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια και ιχνογραφούν το μέλλον της σχέσης Ελλάδας - Ευρώπης σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

More ways to listen