Law in Action / Recht der Werkelijkheid

Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht

This is Law in Action, a podcast in which academics talk about their research and how law works in practice. The guests are academics who contributed to the special issue of the Journal of Empirical Research on Law in Action (Recht der Werkelijkheid). Dit is Recht der Werkelijkheid, een podcast waarin onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk. We laten onderzoekers aan het woord die een bijdrage hebben geschreven voor het themanummer van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid.

More ways to listen