Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος

Thursday 27 April 2023
00:00
00:00

«Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος» είπε ο Μένιππος στον Χάροντα, όταν δεν είχε να του δώσει τον οβολό που όφειλε να του δώσει αφού τον πέρασε με τη βάρκα του από τον Αχέροντα. «Δεν μπορείς να πάρεις κάτι από εκείνον που δεν έχει!» Είχε και τα δίκια του ο Μένιππος. Υποδεχθείτε το λαμβάνω, το ρήμα που μας χάρισε το λάφυρο, την Ανάληψη, τη συλλαβή αλλά και τον εργολάβο!

More ways to listen